Регистрация

Политика на поверителност

altcoins

Политика на поверителност

www.altcoins.bg, е собственост на регистрираното в България дружество „Хайп Трейд" ЕООД с ЕИК: BG204698586. Настоящият документ описва политиката на поверителност на "Хайп Трейд" ЕООД за това как ще се събират, обработват и използват личните ви данни. Лични данни представлява тази информация, която ви идентифицира като например име, адрес, имейл адрес и информация за банкови сметки. Ние събираме информация от Вас, когато правите поръчка за покупка или продажба. Освен това, автоматично приемаме и записваме информация от вашия компютър и браузър, включително Вашия IP адрес, информация за вашия софтуер и хардуер, както и коя страница сте поискали да се зареди. „Хайп Трейд“ ЕООД приема защитата на личните ви данни като приоритет и отговаря за стриктното спазване на политиките, изложени в текущия документ, законосъобразно, прозрачно и добросъвестно.


ИЗПОЛЗВАЙКИ УСЛУГИТЕ НА ALTCOINS.BG, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

В документа ще откриете следната информация:

 • Каква информация събира „Хайп Трейд“ ЕООД и как я използва;
 • Как се използва информацията за IP адреса и използването на „Бисквитки“;
 • Дали, как и защо „Хайп Трейд“ ЕООД е възможно да споделя информацията Ви с трети страни;
 • Дали, как и защо „„Хайп Трейд“ ЕООД е възможно да предава информацията Ви в чужбина;
 • Какви права имате;
 • Какви мерки за сигурност сме предприели;
 • За какъв период пазим личните Ви данни.
 • Предназначение на Личните данни

„Хайп Трейд“ ЕООД може да събира Личните Ви данни с цел да:

 • Идентифицира самоличността ви;
 • Обработи Вашите поръчки за покупка и продажба на криптовалута;
 • Ви информира за промоции и услуги, предлагани от „Хайп Трейд“ ЕООД;
 • Ви информира за актуални новини и събития;
 • Персонализира ползването на уебсайта;
 • Анализира и оптимизира ползването на уебсайта и услугите, които предлага;
 • Отговори на ваши въпроси;
 • Ви предостави информация, свързана с вашите поръчки за покупка и продажба на криптовалута;
 • Ви уведоми за промени в услугите и политиките на уебсайта.

Събиране на информация

Събираме информацията, която ни предоставяте директно при направата на поръчка за покупка или продажба на криптовалути. Тази информация ни е нужна, за да можем да обработим поръчките ви и може да включва:

 • Вашите три имена;
 • Документ за идентификация като лична карта или паспорт;
 • ЕГН;
 • Пълен адрес;
 • Имейл адрес;
 • Телефонен номер;
 • Рождена дата;
 • Детайли за банкова сметка, включително и удостоверение и/или извлечение от банкова сметка;
 • Вашият уолет адрес за Биткойн или друга криптовалута;
 • Всяка друга информация, която ни предоставите.

Освен информацията, която ни предоставяте, „Хайп Трейд“ ЕООД може да събира данни и автоматично при посещение на сайта ни, които са статистически и чрез които не можете да бъдете идентифицирани. Тази информация може да съдържа:

 • Информация за браузъра ви, време и времетраене на посещението на сайта, посетени страници, IP адрес, както и страниците, в които сте били, преди да посетите www.altcoins.bg.
 • Информация за устройството, което използвате: компютър, мобилен телефон или таблет, включително хардуерния модел, операционната система и версия, уникален идентификатор на устройството ви, както и информация за мобилната му мрежа;
 • Информация за поръчките, които правите и изпълнявате на Уебсайта, включително за количество и курс на съответните криптовалути, които обменяте, както и всяка друга информация, свързана с транзакциите ви.

Споделяне на личните ви данни

„Хайп Трейд“ ЕООД не продава, споделя или по друг начин предава личните ви данни на трети лица освен в случаите, изложени по-долу в текущата Политика на Поверителност. „Хайп Трейд“ ЕООД е възможно да разкрие личните Ви данни на трети страни, които действат от наше име, съгласно целите, за които сме събрали първоначално личните ви данни. Част от третите страни могат да бъдат:

 • Бизнес партньори, доставчици, подизпълнители или доставчици на услуги;
 • Рекламодатели и/или рекламни мрежи, които изискват личната ви информация, за да може да ви показват само подходящи реклами;
 • Инструменти за анализиране на полезността на този уебсайт, както и търсачки, които ни помагат да оптимизираме сайта ни.
 • Всички трети лица имат договор с „Хайп Трейд“ ЕООД да третират Личните ви данни само за договорената цел и да не продават личната ви информация на трети страни, както и да не я разкриват освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.

В случай на продажба, възлагане или прехвърляне на част или цялостно на „Хайп Трейд“ ЕООД на трети лица, личните ви данни ще бъдат прехвърлени на това трето лице, като ще изискаме личните ви данни да бъдат третирани съобразно настоящата Политика на Поверителност. Освен това, възможно е ваши лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или правителствен акт. Възможно е да разкрием ваши данни и по друг начин, ако е нужно в помощ на наказателно или друго правно разследване, като и при производство в страната или чужбина или ако разкриването е нужно, за да предотвратим или съобщим за измама и/или нелегални действия.

IP Адреси

Може да събираме информация за компютъра ви, включително IP адреса ви, операционната ви система и вида браузър, с цел администриране на сайта и предоставяне на агрегирана информация (чрез която не можете да бъдете идентифициран) на наши маркетингови и други партньори.

„Бисквитки“ и интернет тагове

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които използват сайта ни за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра ви. Възможно е също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация.

Понякога е възможно да използваме интернет тагове (познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“и„1-by-1 GIFs“) и бисквитки на този сайт, както и да ги внедряваме чрез трето лице - рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IPадрес) в друга държава. Тези тагове/бисквитки са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този сайт, така и на различни страници в този сайт. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайтовете ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от ваша страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице - партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име.

Можете да спрете използването на бисквитки и тагове, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър. Въпреки това, ние Ви молим да обърнете внимание, че тогава няма да можете да използвате всички функции на този сайт в пълна степен.

Линкове към други сайтове

Настоящата политика на поверителност се прилага само за този уебсайт. Уебсайтът www.altcoins.bg може да съдържа линкове към други сайтове, собственост на трети страни. „Хайп Трейд" ЕООД не носи отговорност как сайтовете, към които има линкове, се разпореждат с вашите лични данни, затова е необходимо да се запознаете с тяхната Политика на Поверителност.

Предаване на данни в чужбина

Възможно е да предаваме данните ви до някоя от базите данни на „Хайп Трейд“ ЕООД извън държавата, в която живеете, включително държави, в които може да не се изисква адекватна степен на защита на личните ви данни в сравнение със степента, предлагана във Вашата държава. Предаването на данните обаче винаги се случва спрямо стриктните стандарти, заложени в текущата Политика на Поверителност.

Право на Достъп, Коригиране, Възражение и Изтриване

Вие имате право на достъп до файловете с личните ви данни по всяко време, както и да ги коригирате, в случай на промяна и/или грешка в тях. За целта трябва да се свържете с нас на support@altcoins.bg. При всяко обработване на лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да сме обезпечим, че личните ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за легитимна търговска цел съгласно описаното в настоящата политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще ви дадем възможност да възразите срещу обработването на личните ви данни. Исканията за заличаване на лични данни ще са предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени ни за съобщаване или за подаване и съхранение на документи, тоест ако има правно или законово основание, може да не можем да удовлетворим заявката ви за изтриване на данните ви.

Защита на личните ви данни

Имплементираме различни мерки за сигурност, за да защитим вшите лични данни. Част от тези мерки са:

 • Защитени с пароли бази данни.
 • Само оторизирани служители на „Хайп Трейд" ЕООД имат достъп до информацията, които са задължени да третират информацията като конфиденциална.
 • SSL технология, която осигурява криптирания пренос данни по Интернет.

Запазване на Личните Данни

„Хайп Трейд" ЕООД ще пази личните ви данни за целите и по начините, изложени в текущия документ, в продължение на 5 години след завършване на поръчката ви. Част от информацията, като например адреси на уолети, се пази само седмица.

Отписване

Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да ви изпращаме информация и обновления, свързани с вашата поръчка, както и по-рядко за новости за нашата компания или продуктите, които предлагаме, и т. н. Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от получаване на имейли, несвързани конкретно с ваши поръчки в Altcoins.bg, може да го направите като натиснете съответния бутон в края на всеки имейл.

Промяна и Обновяване на текущата Политика на Поверителност

Вие се съгласявате, че "Хайп Трейд" ЕООД има правото периодично, по своя преценка и без предизвестие, да променя, допълва или отменя настоящата Политика на Поверителност, като „Хайп Трейд" ЕООД се задължава да уведоми своите клиенти и потребители на сайта www.altcoins.bg в такъв случай. Потребителите се задължават да се запознаят с обновената Политика на Поверителност и при продължаване на ползване на уебсайта, се приема, че са съгласни с всички промени. Ако имате въпроси, свързани с текущата Политика на Поверителност, може да се свържете с нас на support@altcoins.bg. 

  Комисия за Защита на Лични Данни
 • Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2
 • Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525
 • Email: kzld@cpdp.bg
 • Уебсайт: http://www.cpdp.bg/