Регистрация

Условия за използване на платформата Altcoins.bg

altcoins
 • Altcoins.bg не поставя условия за използването на закупените от нас криптовалутни единици.
 • С използването на която и да е част от платформата, предлагана от Altcoins.bg, Вие декларирате, че сте запознат с настоящите Общи условия, задължавате се да ги спазвате и ги приемате изцяло.
 • Услугата, предлагана от Altcoins.bg, е собственост на „Хайп Трейд“ ЕООД с ЕИК: BG204698586.
 • „Хайп Трейд“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите "Общи условия" по всяко време. При промяна на Общите условия, нашите клиенти ще бъдат уведомени с публикация на началната страница.

Разпоредби при извършване на обмен

 • Услугата, предлагана от Altcoins.bg, служи за обмен на стойност между конвенционални и криптовалутни единици. „Криптовалута“ по смисъла на „Разпоредби при извършване на обмен” е децентрализирана технология за виртуален обмен на стойности, която не е зависима от централна банка и правителствена власт и се котира на база вложеното от потребителите доверие в нея. Altcoins.bg е посредник, който позволява обмен на български левове и криптовалутните единици, обявени в сайта. Собственикът на Altcoins.bg си запазва правото да прибавя и изключва от услугата и други криптовалутни единици.
 • Услугата позволява на всеки потребител да придобие актив, като купува или продава криптовалутни единици срещу български левове по курс, изчисляван в реално време към момента на транзакцията. Момент на транзакцията при покупка на клиента се разбира времето, в което съответната сума бъде получена по една от сметките на "Хайп Трейд" ЕООД. При продажба това е моментът, в който клиентът изпрати необходимото количество от избраната от него криптовалута към нашия портфейл. Сумата в лева при продажба се изплаща след получаване на необходимия брой потвърждения на транзакцията.
 • За да закупи криптовалутни единици, потребителят е длъжен да посочи валиден крипто адрес, на който желае да получи заявеното от него количество криптовалутни единици, както и да избере предпочитан от него начин на плащане. Екипът на Altcoins.bg предлага следните опции:
  1. Банков превод по сметката на „Хайп Трейд“ ЕООД – клиентът прави превод с посоченото основание на плащане към указаната банкова сметка;
  2. На всяка каса на EasyPay – клиентът се разплаща за поръчката на каса с предоставения му 10-цифрен уникален код.
 • За да продаде криптовалутни единици, клиентът трябва да направи заявка на страницата на Altcoins.bg, след което да изпрати заявеното количество от своя криптовалутен адрес и да посочи предпочитан от него начин за получаване на плащането в лева за конкретната транзакция.
 • В следствие на високата волатилност на криптовалутите, цената по време на поръчката за покупка или продажба може да се различава от цената в момента на извършване на самата транзакция. Поради тази причина, услугата, предлагана от Altcoins.bg, изисква сумата автоматично да се преизчисли по актуалния курс към момента на транзакцията.
 • „Хайп Трейд“ ЕООД не носи отговорност при погрешно извършена транзакция. Преводите на криптовалута са „еднопосочни”, което ги прави технически необратими, т.е. на практика е невъзможно да бъдат сторнирани.
 • Хайп Трейд ЕООД препоръчва да правите транзакции към ваши портфейли, чиито сийд фрази притежавате. Хайп Трейд ЕООД не носи отговорност за транзкции, насочени към портфейли, собственост на трети лица или платформи. 

Лимити за обмен и Защита на информацията

 • Минималното количество криптовалутни единици, което може да бъде обменено с услугата на Altcoins.bg, e 100 лв. или еквивалента на сумата в криптовалута. „Хайп Трейд“ ЕООД обработва лични данни единствено в случаите по и съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4. от Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД).
 • Максималната сума за поръчка е 30 000 лв. или еквивалента в криптовалута. Ако искате да направите поръчка за по-голяма сума, просто направете 2-ра поръчка.
 • При изпълнение на заявените обменни операции, „Хайп Трейд“ ЕООД използва подаваните от заявителите данни във вида, в който са предоставени, и не носи отговорност, ако данните се окажат неточни, заблуждаващи или неистинни.

Освобождаване от отговорност

 • „Хайп Трейд“ ЕООД не отговаря за каквито и да било технически проблеми или вреди, настъпили заради софтуерно осигуряване, компютърно оборудване, връзката със Световната глобална мрежа, неадекватно поведение на клиент или трети страни, извършили незаконни действия, както и заради непредвидими или извънредни обстоятелства.
 • „Хайп Трейд“ ЕООД също така не отговаря за действия, извършени за сметка на клиент, който е предоставил доброволно своите данни за достъп до крипто-портфейл на трети лица или не е положил нужната грижа за обезпечаване на сигурността на своето софтуерно осигуряване, компютърно оборудване или връзката със Световната глобална мрежа. Всеки потребител е препоръчително да използва пароли с висока сложност, както и да се погрижи за опазването им в тайна.
 • Криптовалутите са високо рискова инвестиция. Никоя част от информацията, предоставена на платформата Altcoins.bg не представлява препоръка за инвестиция и е предоставена с информационна цел. Хайп Трейд ЕООД не носи отговорност за загуби, настъпили след инвестиция в криптовалути.
 • „Хайп Трейд“ ЕООД не отговаря за надеждността и условията на работа на третите страни-посредници, чиито услуги клиентите използват при осъществяването на транзакциите, упоменати в настоящите Общи Условия. Клиентите следва да се осведомяват за Общите Условия на работа на нашите посредници от самите трети страни (посредници).

Запазени права

 • „Хайп Трейд“ ЕООД си запазва правото да съхранява, анализира и използва статистическа и маркетингова информация за интереса към съдържанието на услугата на Altcoins.bg, както и за начина на нейното търсене, получаване на достъп и използване – без това да включва каквито и да било лични данни или възможност за индивидуално или групово идентифициране на клиентите.
 • “Хайп Трейд“ ЕООД си запазва правото да промени функционалността, дизайна, начина на поръчка за закупуване и продажба на криптовалути, както и всяка друга информация по сайта Altcoins.bg с цел подобряване на обслужването и оптимизиране на услугата.