Регистрация

Условия за използване на платформата Altcoins.bg

altcoins
 • Altcoins.bg не поставя условия за използването на закупените от нас криптовалутни единици.
 • С използването на която и да е част от платформата, предлагана от Altcoins.bg, Вие декларирате, че сте запознат с настоящите Общи условия, задължавате се да ги спазвате и ги приемате изцяло.
 • Услугата, предлагана от Altcoins.bg, е собственост на „Хайп Трейд“ ЕООД с ЕИК: BG204698586.
 • „Хайп Трейд“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите "Общи условия" по всяко време. При промяна на Общите условия, нашите клиенти ще бъдат уведомени с публикация на началната страница.

Разпоредби при извършване на обмен

 • Услугата, предлагана от Altcoins.bg, служи за обмен на стойност между конвенционални и криптовалутни единици. „Криптовалута“ по смисъла на „Разпоредби при извършване на обмен” е децентрализирана технология за виртуален обмен на стойности, която не е зависима от централна банка и правителствена власт и се котира на база вложеното от потребителите доверие в нея. Altcoins.bg е посредник, който позволява обмен на български левове и криптовалутните единици, обявени в сайта. Собственикът на Altcoins.bg си запазва правото да прибавя и изключва от услугата и други криптовалутни единици.
 • Услугата позволява на всеки потребител да придобие актив, като купува или продава криптовалутни единици срещу български левове по курс, изчисляван в реално време към момента на транзакцията. Момент на транзакцията при покупка на клиента се разбира времето, в което съответната сума бъде получена по една от сметките на "Хайп Трейд" ЕООД. При продажба това е моментът, в който клиентът изпрати необходимото количество от избраната от него криптовалута към нашия портфейл. Сумата в лева при продажба се изплаща след получаване на необходимия брой потвърждения на транзакцията.
 • За да закупи криптовалутни единици, потребителят е длъжен да посочи валиден крипто адрес, на който желае да получи заявеното от него количество криптовалутни единици, както и да избере предпочитан от него начин на плащане. Екипът на Altcoins.bg предлага следните опции:
  1. Банков превод по сметката на „Хайп Трейд“ ЕООД – клиентът прави превод с посоченото основание на плащане към указаната банкова сметка;
  2. На всяка каса на EasyPay – клиентът се разплаща за поръчката на каса с предоставения му 10-цифрен уникален код.
 • За да продаде криптовалутни единици, клиентът трябва да направи заявка на страницата на Altcoins.bg, след което да изпрати заявеното количество от своя криптовалутен адрес и да посочи предпочитан от него начин за получаване на плащането в лева за конкретната транзакция.
 • В следствие на високата волатилност на криптовалутите, цената по време на поръчката за покупка или продажба може да се различава от цената в момента на извършване на самата транзакция. Поради тази причина, услугата, предлагана от Altcoins.bg, изисква сумата автоматично да се преизчисли по актуалния курс към момента на транзакцията.
 • „Хайп Трейд“ ЕООД не носи отговорност при погрешно извършена транзакция. Преводите на криптовалута са „еднопосочни”, което ги прави технически необратими, т.е. на практика е невъзможно да бъдат сторнирани.

Лимити за обмен и Защита на информацията

 • Минималното количество криптовалутни единици, което може да бъде обменено с услугата на Altcoins.bg, e 100 лв. или еквивалента на сумата в криптовалута. „Хайп Трейд“ ЕООД обработва лични данни единствено в случаите по и съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4. от Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД).
 • Максималната сума за поръчка е 30 000 лв. или еквивалента в криптовалута. Ако искате да направите поръчка за по-голяма сума, просто направете 2-ра поръчка.
 • При изпълнение на заявените обменни операции, „Хайп Трейд“ ЕООД използва подаваните от заявителите данни във вида, в който са предоставени, и не носи отговорност, ако данните се окажат неточни, заблуждаващи или неистинни.

Освобождаване от отговорност

 • „Хайп Трейд“ ЕООД не отговаря за каквито и да било технически проблеми или вреди, настъпили заради софтуерно осигуряване, компютърно оборудване, връзката със Световната глобална мрежа, неадекватно поведение на клиент или трети страни, извършили незаконни действия, както и заради непредвидими или извънредни обстоятелства.
 • „Хайп Трейд“ ЕООД също така не отговаря за действия, извършени за сметка на клиент, който е предоставил доброволно своите данни за достъп до крипто-портфейл на трети лица или не е положил нужната грижа за обезпечаване на сигурността на своето софтуерно осигуряване, компютърно оборудване или връзката със Световната глобална мрежа. Всеки потребител е препоръчително да използва пароли с висока сложност, както и да се погрижи за опазването им в тайна.
 • „Хайп Трейд“ ЕООД не отговаря за надеждността и условията на работа на третите страни-посредници, чиито услуги клиентите използват при осъществяването на транзакциите, упоменати в настоящите Общи Условия. Клиентите следва да се осведомяват за Общите Условия на работа на нашите посредници от самите трети страни (посредници).

Запазени права

 • „Хайп Трейд“ ЕООД си запазва правото да съхранява, анализира и използва статистическа и маркетингова информация за интереса към съдържанието на услугата на Altcoins.bg, както и за начина на нейното търсене, получаване на достъп и използване – без това да включва каквито и да било лични данни или възможност за индивидуално или групово идентифициране на клиентите.
 • “Хайп Трейд“ ЕООД си запазва правото да промени функционалността, дизайна, начина на поръчка за закупуване и продажба на криптовалути, както и всяка друга информация по сайта Altcoins.bg с цел подобряване на обслужването и оптимизиране на услугата.