Регистрация

Altcoins.bg - Портал за изискване на информация

altcoins

Като част от нашия продължаващ ангажимент в развитието на криптовалутите и подпомагането на държавните агенции в разрешаването на възникващите и все по-сложни казуси с тях, създадохме този портал. Тук всеки държавен служител може да изиска информация по надлежния ред за Altcoins.bg и фирмите, през които работи - Хайп Трейд ЕООД и Лендикс ЕООД, както и свързаните и отговарящи за тях лица.  Ще предоставим пълно съдействие и при нужда консултация по настоящи разследвания за измами с криптовалути.

За да можем да сме максимално полезни, моля да следвате следните препоръки:

- Винаги изпращайте исканията от служебния си имейл. Няма да отговорим на искания от неофициални източници.

- Молим исканията да са оформени правилно, подписани/подпечатани надлежно, за да можем да приложим в нашите дневници по ЗМИП и GDPR.

- Изпратете ги до request@altcoins.bg


В рамките на 7 дни след получаването им от наша страна, ще Ви бъде предадена цялата информация по случая, по официален ред, подписана с електронен подпис.


Може да използвате имейла по-горе и при неофициална нужда от консултация по случаи, които не са пряко свързани с Altcoins.bg, фирмите и лицата, през които осъществява дейността си.

Нашата мисия е да популяризираме криптовалутите сред Българите и да подпомогнем финансовата им грамотност. Подкрепяли сме и продължаваме да подкрепяме много подобни събития на територията на страната и най-отговорно можем да кажем, че сме против всички методи за въвеждане в заблуждение, измамите с криптовалути и ще направим всичко по силите си, за да намалим броя на гражданите на България, които ежегодно стават жертва на финансова измама.

Нашите специалисти ще използват целия си наличен опит и професионализъм, за да направят и Вашата работа в решаване на крипто измамите в България по-лесна.