Регистрация

Общи условия на магазина на Altcoins.bg

altcoins

С влизането в сила на общите условия, Потребителят е длъжен да спазва всички права и задължения, произтичащи от тях, както и всички други изисквания, регламентирани от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и в случаите, когато тези изисквания не са упоменати в Общите условия. Altcoins.bg си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящите условия по всяко време, без да е длъжен да уведомява Потребителите си за това предварително. Задължение на Потребителите е да се информират за извършените промени в Общите условия.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА


За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва:

§  да имате навършени осемнадесет (18) години

§  да имате постоянен адрес в България

§  Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма.

§  Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване.

§  Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка

§  Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката

Цената е валидна за деня на поръчката, съгл. разпоредбите на чл.52, ал.1, т.8 от Закона за Защита на Потребителя. Всички цени са съобразени с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за Защита на Потребителя.

Магазинът на Altcoins.bg използва оригиналните спецификации на първичните модели на производителите и доставя упоменатите от тях моделни номера. В случай, че производителят реши да промени някоя характеристика на даден модел на по-късен етап, магазинът на Altcoins.bg не отговаря за тази промяна и не дължи замяна на съответното устройство. Обикновено такива промени са минимални, не се упоменават на кутията и ние няма как да разберем за тази промяна, за която отговорност носи самият производител. С покупката на устройство от нашия магазин, вие се съгласявате с тези условия.

 

Онлайн магазин Altcoins.bg e собственост на фирма Хайп Трейд ЕООД със седелище гр. Варна ул. Иван Рилски № 2, и адрес на управление гр. Варна, ул. Тихомир № 56, ЕИК 204698586, МОЛ Ростислав Петров Тотев.

 

Цени, Плащания, Доставки

§ Магазин Altcoins.bg се управлява от фирма Хайп Трейд ЕООД, със седалище гр.Варна, ул. Иван Рилски 2, и адрес на управление гр. Варна, ул. Тихомир № 56 , ЕИК 204698586, МОЛ Ростислав Петров Тотев.

§ Mоже да закупите избрания от вас продукт в нашия магазин, можете да заплатите чрез бонус точки и по банков път.

§ Ако сте избрали ние да ви доставим продукта до вашия адрес, тогава ще заплатите стойността на поръчката на нашия куриер (използваме като подизпълнител Еконт, чрез услугата наложен платеж, като в този случай доставката е за Ваша сметка).

§ Доставката е безплатна когато стойността па поръчката е над 500 лв.

§ Доставките се извършват и изпълняват в рамките на същата седмица след поръчката.

§ При доставка с наложен платеж, касова бележка за продукта ще ви бъде издадена от куриерската фирма, същата можете да закачите към гаранционната карта или към фактурата, ако сте искали да ви бъде издадена такава. Стойността на доставката се изчислява според тарифните планове на куриерските фирми (Еконт, Спиди). Определяща стойността на доставката е цената на продукта заради таксата наложен платеж която събира куриера. Пример: Доставка до гр. Пловдив до офис на куриер за устройство на стойност от 200 лв. Доставка до офиса струва - 3.53 лв + Наложения платеж (който е 1.2% от стойността на устройството), в случая - 2.40лв. или всичко=5.93 лв. Това е пример и реалните стойности на тези услуги може да варират спрямо текущите цени и условия на куриерските фирми.

§ Доставката с куриерска фирма до адрес, значително оскъпява цената на услугата.

§ Всички цени в сайта са крайни, обявени са в български лева и са валидни само и единствено в момента на публикуването им. Магазин Altcoins.bg си запазва правото да променя цените по всяко време съобразно влиянието на факторите който определят тяхната промяна.

§ При закупуване на продукт от онлайн магазина се издава гаранция от Altcoins.bg.

§ Уважаеми клиенти, по чл.113, ал.4 от закона за ДДС, фактура може да Ви бъде издадена не по-късно от пет дни след датата на издаване на касовата бележка в рамките на календарния месец.

 - Цените на всички продукти (аксесоари, флашки и.др) в сайта са крайни с включен ДДС, при покупка се издава касова бележка, при желание от страна на клиента и данъчна фактура.

 - Цените на стоките не се променят, независимо дали ще поръчате продукта онлайн, или ще го вземете на място в нашия магазин.

 

Гаранция и гаранционни условия

Всички устройства, предлагани от магазин Altcoins.bg се сервизират в оторизираните сервизи на официалните предтставители на марките, и имат 24 месеца гаранция.

Когато техника или друга електроника се закупува от юридическо лице (фирма), гаранцията е 12 месеца.

·  Гаранцията покрива всички фабрични дефекти и такива появили се по време на ползване в софтуера и хардуера. Гаранцията не се отнася за  аксесоарите към устройствата, и data-кабел/и, преходници и подобни.

§ Условия, при които не се признава гаранцията: 

· Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния стикер на устройствата,

· Всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, заливане с течности, опити за поправка или софтуерна интервенция от неупълномощени лица,

· Магазин Altcoins използва оригиналните спецификации на първичните модели на производителите и доставя упоменатите от тях модели с сериини номера. В случай, че производителят реши да промени някоя характеристика на даден модел на по-късен етап, магазин Altcoins не отговаря за тази промяна и не дължи замяна на съответното устройство. Обикновено такива промени са минимални, не се упоменават на кутията и ние няма как да разберем за тази промяна, за която отговорност носи самият производител. С покупката на устройство от нашия магазин, вие се съгласявате с тези условия.                                                                                                                                                                               

· Срок за отстраняване на повредата е 30 работни дни или спрямо спецификация от производителя.                                

· При рекламация носете документ за направената от нас покупка.

На основание чл.50 от ЗЗП в срок от 14 работни дни клиентът има право да върне стоката съгласно описаното в от чл.47 до чл. 52, ал.1, т.7 на Закона за Защита на Потребителя, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, чрез попълване на формуляр за отказ (за формуляра може да се обърнете към нас на support@altcoins.bg).

Обърнете вимание, че стоката не трябва да е увредена, да не e разпечатана, да не e ползвана, да не е с нарушена опаковка! Ако едно от изброените условия е нарушено, клиентът няма право да върне стоката, но тогава той няма да получи пълния размер на сумата която е заплатил, а тя ще бъде процентно намалена по преценка на продавача, съгласно чл.55, т.4 от Закона за Защита на Потребителя.

При покупка на софтуерен продукт хардуерен портфейл за криптовалута, потребителят обаче няма право да върне стоката, ако е разопакована. Портфейлите за криптовалута представляват уязвим софтуерен продукт, като при нарушена опаковка е възможно той да е манипулиран и това да навреди на евентуален следващ купувач. В тази връзка, с поръчка на електронен портфейл за криптовалути, потребителят се съгласява с общите условия, включително, че рекламации се предявяват само при повреда, влизаща в гаранционните условия, а отказ от покупка на получения продукт е възможен само при ненарушена цялост на опаковката.

Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря пред закона по чл.112-115 от ЗЗП и при условията, посочени в тези разпоредби:

    Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 2. значимостта на несъответствието;

 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

    Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

    Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 2. намаляване на цената.

 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

    Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

    Чл. 181. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Жалби, сигнали и предложения, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Жалбите, сигналите и предложенията, които не се разглеждат, се връщат на подателя, като му се съобщават и основанията за това.  За всички закони и точки вижте сайта на КЗП.

 

Условия за връщане на закупен продукт

·        Приложение N6 от ЗЗП към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

Дисклеймъри

1. Онлайн магазин „Altcoins.bg“ не носи отговорност при некоректно попълнени данни за контакт и доставка.

2. Онлайн магазин „Altcoins.bg“ не носи отговорност за сигурността на препродадени продукти, закупени от Доставчика и предоставени на трети лица от Клиента.

3. Гаранционният срок за хардуерни портфейли Ledger и Trezor е 24 месеца за физически лица и 12 месеца за юридически лица. Срокът за отстраняване на гаранционни проблеми е 30 календарни дни, като гаранционният срок не тече в периода на престой на устройството в сервиза нa Altcoins.bg.

4. Гаранцията не важи:
4.1 при неправилна експлоатация на устройството или при извършени модификации на устройството.
4. 2 при опит от страна на клиента сам (или чрез трети лица) да отстрани проблема/повредата.
4.3 при повреди, причинени от природни бедствия или от захранващата ел. мрежа.