Регистрация

Как да верифицираме фирмен профил за покупка и продажба на криптовалута в Altcoins.bg

Как да верифицираме фирмен профил за покупка и продажба на криптовалута в Altcoins.bg

За да започнете да купувате и продавате криптовалута като юридическо лице (фирма) в Altcoins.bg, трябва първо да си направите БЕЗПЛАТНА регистрация в платоформата.

Това става оттук:

Регистрация на фирмен акаунт в Altcoins.bg

 

Пълна инструкция може да видите във видеото по-долу:

 

 

Имайте предвид, че при регистрация на фирмен акаунт при нас, трябва да го създадете от името на собственика (управителя) или официално упълномощено лице.

 

След като сте завършили първоначалната регистрация, следва да идентифицирате акаунта. Това става с документ за самоличност на лицето, от чието име сте регистрирали акаунта за покупка и продажба на криптовалута в Altcoins.bg. Пълна инструкция може да видите във видеото по-долу:

 

 

След като сте завършили успешно и тази стъпка, на регистрирания при нас имейл ще получите набор от документи, с които да можем да научим повече за вашата компания и целта на взаимоотношенията с нас. Това включва:

1. Клиентско досие.

2. Декларация за действителен собственик на фирмата.

3. Декларация за произход на средствата.

4. Декларация за видна политическа личност.

 

В следващите редове ще дадем по-пълна информация как се попълва всеки един от документите:

 

Клиентско досие

 

В този документ трябва да запишете общите данни на фирмата, както следва:

Фирма: Името на фирмата

Правноорганизационна форма: ЕТ, ЕООД, ООД, АД и т.н.

Седалище и адрес на управление:

Адрес за кореспонденция (ако е различен от седалище): 

Актуален предмет на дейност:

Цел и х-р на деловите взаимоотношения: Покупка и продажба на криптовалути

Срок на съществуване: Пишете безсрочно, освен ако дружеството ви не е създадено с определена краткосрочна цел и след това ще бъде закрито.

Контролните органи, органи на Управление и представителство: Управител, Управителен съвет, борд на директорите и т.н.

Вид и състав на колективния орган на управление (ако има такъв)

Основно място на търговска дейност:

Структура на собственост: Съгласно декларация за действителен собственик на капитала.

 

По-надолу секцията "Данни на законния представител / пълномощника на клиента" би трябвало да е ясна.

 

Следващия документ е:


Декларация за действителен собственик на капитала

 

Целта на този документ е да определи кои са действителните собственици на дружеството и как точно са разпеделени правата върху него.

 

В първата му част не би трябвало да има нищо неясно. Попълва се от името на Управителя, пълномощника, от чието име е направена регистрацията при нас.

Посочва се дали това лице е законен представител или пълномощник.

 

След това в I се опистват физическите лица собственици на дръжеството.

Отбелязва се и какъв процент от дяловете притежава.

Ако дружеството е ЕООД, естествено се попълват данните само на Управителя.

 

Във II по същия начин се попълват данните, този път на юридическите лица, които притежават част от компанията.

 

 

Ако във вашето дружество няма такива, тази секция се оставя празна.

 

Накрая се попълва секция III.

 

 

В нея отново поставяте данните на Управителя или специално назначено за целта от него лице (ако е налично).

 

Следващия документ от набора е:

 

Декларация за произход на средствата

 

 

В тази част не би следвало да има неясноти. Попълват се данните на Управителя / Пълномощника, който ще работи с нашата платформа.

 

В следващата част трябва да се опише вида на взаимоотношението между нас, сделките и произхода на средствата от тях:

 

 

На взаимоотношение пишем: покупка и продажба на криптовалута в Altcoins.bg

или предмет на следната операция или сделка: Оставяте празно, освен ако не планирате да направите само една операция при нас. Ако е така, тук се записва номера на поръчката.

в размер: Тук стандартно при фирми записваме "Над 30,000 лв."

Целта на това е, за да не трябва да спираме профила ви за допълнителна проверка при достигане на ограничението по закон от 30,000 лв. 

имат следния произход: Тук описвате произхода на средствата, с които ще купувате / продавате криптовалути при нас.

 

Декларация за видна политическа личност

По закон видните политически личности се водят рискова група и затова техните сделки и операции трябва да бъдат следени по-стриктно спрямо рисковата матрица.  Това е и целта на тази декларация. Да се определи дали нашия клиент е или има общо с видна политическа личност.

 

В първата част от декларацията отново не би трябвало да има проблеми.

 

Ако сте видна политическа личност, или сте свързани с такава, ще знаете кои опции да отметнете. Ако не сте, просто трябва да отбележите тези опции, които сме избрали ние на снимките по-горе.

 

 

Ако искате да получавате нотификация за новите статии от нашия блог, кликнете на бутона по-долу, за да се абонирате.

Подбрани новини


Последно от блога